7- قضیه بیت را من الآن نمی‌توانم حل کنم هر چه اشکال باشد، لکن مطالبی که عرض کرده‌ام بعضی را تحقیق کرده‌ام صحیح نبوده و بعضی را اشخاصی که آنجا ملازم بودند انکار کرده‌اند و من اطلاعی ندارم. و نیز از آمدن بعضی عناصر، سؤال شده است از آقای ابطحی، ایشان جداً انکار کرده‌اند، در هر صورت عجالتاً نمی‌شود کاری کرد تا چه شود؛
8- راجع به مراجعه به دستگاه هر کسی و هر امری باشد جداً احتراز فرمایید این امر بسیار برای حضرتعالی و من موهن است؛ قبلاً هم تذکر داده‌ام مثل اینکه به سمع مبارک نرسیده است؛
9- راجع به رفتن قم بعد از ماه اگر چیز جدیدی پیش نیاید، به حَسَب ظاهر مانع ندارد؛ چون حکم لغو شده است و اقامت خمین رسمیت ندارد و گمان می‌کنم عکس العملی هم نداشته باشد؛ (1) در هر صورت اختیار با حضرتعالی است؛
10- من از ناراحتی حضرتعالی ناراحت می‌شوم و گمان می‌کنم اشخاصی که می‌آیند و شکایت می‌کنند و موجب ناراحتی شما را فراهم می‌کنند خیلی مطالبشان صحیح نباشد. تا کنون از ایران راجع به این مطالب به من مراجعه نشده است و از قمی‌ها گاهی سؤال کردم گفته‌اند ما چیزی ندیده ایم؛ مقصود من آن است که حضرتعالی خودتان را ناراحت نفرمایید؛
11- رَویه‌های آقایان اطراف و جوانب را مرقوم فرمودید، نامطلوب است؛ این امر از اول همین نحو بوده است، لکن نمی‌شود کاری کرد، شاید عکس العمل نامطلوب داشته باشد؛ باید نصیحت کرد آن هم ظاهراً بی‌اثر است؛ خداوند اصلاحشان فرماید. از سلامت خودتان مطلعم فرمایید و در امور قم نظر بدهید مورد اطاعت است. من نظر حضرتعالی را قاطع اعلام کرده و می‌کنم. والسلام علیکم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>