پیام
زمان: 22 مرداد 1357 / 8 رمضان 1398
مکان: نجف
مناسبت: کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارشات رسیده از ایران مبنی بر قتل عامهای مکرر در شهرهای مذهبی اصفهان و شیراز و ... نمونه دیگری است از جنایات بی‌حد شاه. گفته می‌شود شاه در یکی از مصاحباتش - که از نشر آن جلوگیری شده - گفته است: «در صورتی که من رفتنی باشم ایران را با خاک یکسان می‌سازم و می‌روم». جنایات اخیر نشان داده است که او مشغول پیاده کردن نقشه خویش است. مردم مسلمان ایران تمام بدبختیهای خود و کشور خود را از شاه می‌دانند و دست از مقاومت نخواهند کشید تا پیروز شوند و استقلال و آزادی خود را به دست بیاورند. ملت باید بداند که آزادیخواهان جهان به آسانی به آزادی دست نیافته‌اند. پیغمبر بزرگ اسلام - صلی الله علیه و آله - با آن زحمات و رنجهای طاقت فرسا در راه هدف از جهاد با ستمکاران تا آخر عمر دست نکشید. امیرالمؤمنین عمر خود را در پیکار با ستمکاران که خود را مسلمان معرفی می‌کردند به سر برد. دفاع از حق و اسلام، از بزرگترین عبادات است. بگذار عبادتگاه‌های ما را در این شهر مبارک به خون بکشند و ببندند، که مسلمین با عبادت بزرگتر، ماه شریف را می‌گذرانند.
به دنبال گزارشات رسیده، بیانیه علمای اعلام شیراز - دامت برکاتهم - عدد کشتگان را به دهها و مجروحین را به صدها نفر اعلام می‌دارد. مأمورین شاه به مسجد ریخته و به قتل و جرح مردم بی‌دفاع پرداخته و مسجد را به آتش کشیده‌اند؛ همچنان کشتار بی‌رحمانه اصفهان به دنبال حیله و دروغ و افترا موجب تأثر و تأسف بسیار است. اکنون اهالی اصفهان به اسم حکومت نظامی بدون مجوز قانونی در زیر چکمه خونخواران شاه از اجتماعات دینی ممنوعند و حق اظهار نظر ندارند و از آزادی اعطایی برخوردارند!
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>