دادیم، ترقی دادیم به ایران! ترقیاتشان همین است که دارید می‌بینید؛ آزادی‌اش هم همین است که با سرنیزه است.
کمک به نهضت، تکلیف همگانی است
ما مکلفیم به اینکه خدمت کنیم به این مردم، به این بیچاره‌ها، به این جوانْ مرده‌ها. ما انسانیم، باید خدمت کنیم. و خدمت به آنها یعنی خدمت به خودمان است؛ یعنی در این منافعی که ایرانی دارد مشترکیم، همه‌مان شریکیم. اگر مملکت ما یک مملکت مستقلی بشود، تَبَع نباشد، اگر مملکت ما یک مملکت آرامی باشد، اگر مملکت ما یک مملکتِ - عرض می‌کنم که - مرفهی باشد، خوب ما هم جزء آن مملکت هستیم، ما هم در رفاه هستیم، ما هم چه هستیم. اینها قیام کردند و ما هم باید دنبال آنها باشیم. اینطور نیست که عذر بیاوری که من اروپا هستم و آن امریکا هست و آنها ایران هستند؛ این عذر نیست شما هم در امریکا که هستید هر مقداری که می‌توانید؛ شما هم در پاریس که هستید هر مقداری می‌توانید؛ من هم که اینجا هستم هر مقداری که [می‌توانم‌]. من حالا شما را دیدم این مقدار می‌توانم به شما چیز بگویم، حرف بزنم، می‌زنم؛ شما هم رفقایتان را، آنهایی که اهل اینجا هستند، خارج هستند، چه هستند، با هم قرار بدهید که کمک بکنید به این نهضتی که هست. تاریخ سراغ ندارد این جور نهضتی که الآن در ایران است. تاریخ ایران تا حالا سراغ ندارد این جور نهضتی که تمام ایران - تمام - بایستند. بچه اینقَدَری بگوید که مرگ بر شاه، پیرمردش هم بگوید مرگ بر شاه؛ همچو نهضتی ما نداشته ایم در ایران. این نهضت را نگذارید بخوابد تا اینها از بین بروند، تا این هیأت حاکمه بروند [و] یک هیأت حاکمه صحیح سرکار بیاید.
خدا ان شاء الله همه شما را حفظ کند؛ موفق باشید. خدا شرّ اینها را بکند از سر مسلمین؛ شرّ این ابرقدرتها را بکند که این نوکرها را نگذارند سر بلاد مسلمین. [آمین حضار]
[یکی از حضار: خداوند شما را حفظ کند]
امام: موفق باشید.