اجازه‌نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: اجازه صرف وجوهات شرعیه در رابطه با شش مورد مندرج در نامه
مخاطب: روحانی، هادی (نماینده امام خمینی در بابل)
[بسمه تعالی شأنه ... پس از اهدای سلام و تحیات وافره و تقدیم ادعیه خالصانه عرض می‌شود:
آیا اجازه می‌فرمایید در اداره حوزه علمیه شهرستان بابل به مقدار حاجت و ضرورت از سهم مبارک صرف شود؟
آیا اجازه می‌فرمایید از سهم مبارک به فقرای خیّر سادات به مقدار ضرورت دستگیری شود؟
آیا اجازه می‌فرمایید که از سهم مبارک به وضع زندگی بعضی اهل علم شهر که محتاج باشند رسیدگی شود؟
آیا اجازه هست که از سهم مبارک، به بعضی از جدید الاستبصارهای (1) از فرقه ضالّه بهاییه به عنوان تشویق یا برای رفع احتیاج کمک شود؟
آیا اجازه هست که در موارد ضرورت برای قاصرین، از اشخاص ذی صلاحیت نصب قیّم نمایم؟
برای کارمند دولت آیا اجازه می‌فرمایید از بابت حقوق استحقاقی از مال مجهول المالک دریافت کند؟ داعیکم، خادم الشریعه: هادی روحانی‌]
بسمه تعالی
تمام مراتب مسطوره (2) را مجازید. لکن نصف از سهم مبارک را برای ادامه حوزه مبارکه نجف بفرستید. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>