برای تبلیغ بدخواهان باز کنید. اینجانب احتمال می‌دهم که در این امر دستی از مخالفین دوست نما در کار باشد؛ من گمان ندارم فکر خیرخواهانه‌ای به این امر منتهی شده باشد.
فکر وحدت مسلمین و دولتهای اسلامی در رأس برنامه زندگی اینجانب است. من از اختلافات دولتهای اسلامی نگران هستم، من از واقعه‌هایی که به شکاف بین مسلمین و دولتهای آنها منتهی شود خائف هستم و نظر شما را به مفاسد حاصله از این عمل جلب می‌کنم و مقتضی می‌دانم دستور دهید متعرض حوزه مبارکه نشوند و اقامه آنها را چنانچه وعده کرده‌اند بدهند و به سایرین نیز اقامه دهند تا محصلین با دلگرمی به تحصیل و خدمت به اسلام و ممالک اسلامی مشغول باشند. والسلام علیکم.
13 شهر جمادی الثانی 1395
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>