مصاحبه
زمان: 4 آبان 1357 / 23 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: محتوای سیاسی و اجتماعی رژیم اسلامی
مصاحبه کننده: خبرگزاری رویتر (انگلیسی)
سؤال: [محتوای سیاسی و اجتماعی رژیم شما چیست؟ بعضی می‌گویند اسلام محافظه کار است؟]
جواب: اسلام دین ترقی است. قرآن روش ترقی و شکوفایی انسان است. ببینیم مخالفت با رژیم شاه بر سر چیست؟ او یک رژیم وابسته و تابع امریکاست و برنامه‌های آن کشور را در ایران به اجرا می‌گذارد و این برنامه‌ها، ایران را به نابودی کشانده است. او برای حفظ تعادل، بخشی از منابع ثروت کشور را در اختیار روسها گذاشته است. اسلام می‌خواهد ایران مستقل باشد. کدامیک از این دو محافظه کارانه است؟ رژیم شاه همه آزادیها را در ایران از میان برده است. اگر ما محافظه کار بودیم نباید خواهان آزادی رأی و برابری امکانات اقتصادی و سیاسی می‌شدیم. اما اسلام در چنان حدی از کمال است که از ابتدای طلوع، پیشرفت خود را بر بحث آزاد و مبارزه با سانسورها بنا گذاشته است. رژیم شاه به اقرار دست نشاندگانش درمجلس و در مطبوعات و درحکومت، غرق درفسادبوده است و گردانندگان این رژیم، میلیاردها ثروت کشور را دزدیده و برباد داده‌اند، آیا مخالفت با این فساد، محافظه کاری است؟ رژیم شاه، اقتصاد ملی را بکلی متلاشی کرده است. درباره این امر سالها پیش و به دفعات اعلام خطر شده است. اما شاه به جای توجه به واقعیت با صرف میلیونها دلار درباره «معجزه اقتصادی» و «رشد ایران که در دنیا بی‌مانند است» تبلیغ می‌کرد، آیا مخالفت با انهدام اقتصاد کشور محافظه کارانه است؟ این رژیم صدها خیانت به ایران کرده است که دادن فهرست آنها بسیار طولانی می‌شود؛ آیا مخالفت با این خیانتها محافظه کاری است؟ واقعیت این است که در ایران برخورد میان نیروهای محافظه کار و مترقی در کار نیست، برخورد میان تمامی ملت است - که نه تنها حق مشروع خود را برای ترقی واقعی طلب می‌کند، بلکه خواهان حق حیات خویش‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>