است - با رژیمی که عامل بی‌چون و چرای امریکاست و موجودیت ایران را به خطر انداخته است. مطبوعات جهان باید این هشدار را به مردم جهان برسانند. قدرتمندان جهان برای حل بحرانهای خویش، کشورهای زیر سلطه را در سرازیر انهدام انداخته‌اند و برای فریب افکار عمومی کشور خویش، واقعیت را از افکار عمومی کشورشان پوشیده می‌دارند و مبارزه بر سر حق طلبی و ترقی واقعی را مبارزه محافظه کارانه با ترقی طلبی منحطترین رژیمها جلوه می‌دهند.
- [رابطه این جنبش با احزاب و گروه‌های مخالف چگونه است؟]
- همه گروهها در بیان عقاید خود آزادند، ولکن خیانت را اجازه نمی‌دهیم.
- [درصورتی که شاه استعفابدهد، رژیم جدید چگونه خواهد بود، آیا علما خود حکومت خواهند کرد؟]
- علما خود حکومت نخواهند کرد، آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه مراتب خود، متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.
- [تحلیل شما در قشون ایران چیست؟ چه نقشی را بازی می‌کند؟]
- قشون ایران زیر سلطه امریکاست. ما این قشون را نفی خواهیم کرد و به او نقش و وظیفه واقعی‌اش را که دفاع از کشور است باز خواهیم داد.
- [چگونه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم بشود؟ ضد غرب هستید؟]
- خیر. ضد غرب نیستیم. ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی ریزی می‌نماییم. ما می‌خواهیم ملت ایران غربزده نباشد و بر پایه‌های ملی و مذهبی خویش به سوی ترقی و تمدن گام بردارد.
- [درباره شوروی چه فکر می‌کنید؟]
- شوروی ازرژیم شاه حمایت می‌کند. حتی نمایندگانش در سازمان ملل از شاه دفاع کرده‌اند. شوروی چون امریکا و انگلیس برای بلعیدن سرمایه‌های ایران دست به هرجنایتی زده و می‌زند.
- [شیعه یک سنت آزادیخواهانه و انقلابی دارد، از سنت اعتراض شیعه صحبت بفرمایید.]
- شیعه از ابتدا برای تحقق حکومت حق مبارزه کرده است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>