ما بکلی فلج شده است؛ دیگر ما زراعت نداریم و معلوم نیست که عاقبتش به کجا برسد.
نفت و پایگاه برای امریکا
از آن طرف نفت ما را می‌دهند به امریکا، عوضْ چه می‌گیرند؟ من این را که می‌گویم، من باید هر روز اینها را بگویم؛ برای اینکه هر روز ممکن است یک گوشی اینجا باشد که نشنیده باشد این حرف را؛ می‌دهند به امریکا، عوضْ چه می‌گیرند؟ عوضْ اسلحه می‌گیرند. کدام اسلحه؟ اسلحه‌هایی که ایران نمی‌تواند استعمال کند، نمی‌داند چه جوری باید این اسلحه را استعمال کند. برای چه می‌دهند؟ برای اینکه پایگاه درست کنند در آنجا برای امریکا. هم نفت را می‌خورند هم عوضش را؛ اینها پول نفت را خیال کنید که به ما می‌دهند؟ یک اشتباه است. اینها هم نفت را می‌خورند، هم اسلحه می‌آورند؛ اسلحه‌هایی که هیچ نظیرش، مثلاً حتی در فرانسه هم پیدا نمی‌شود، امریکا می‌دهد به اینها؛ اما می‌دهد برای ایران؟ نه، پایگاه درست می‌کند برای خودش؛ هم عوضْ را می‌خورد و هم معوَّض را می‌خورد.
غارت نفت و ویرانی ایران
خدا می‌داند که این مرد نالایق - که اسمش محمدرضاست - این مرد نالایق، چه خیانتهایی به اسلام کرده و به مسلمین کرده. من و شما حالا نمی‌توانیم مطلع بشویم؛ بگذارید این بمیرد یا برود از این مملکت ما، قدرت او سلب بشود، آن وقت ببینید آنهایی که نوشتند مسائل را، حتماً اشخاصی تاریخ را ثبت کردند؛ تاریخها که بیرون آمد، آن وقت خواهید دید که اینها چه کرده‌اند با این مملکت؛ نفتی که ایشان می‌گوید که بعد از سی سال دیگر تمام می‌شود، و آن وقت ما باید فکر کنیم از انرژی شَمْس استفاده بکنیم! آقایی که با چراغ نفتی هم نمی‌تواند یک کاری انجام بدهد، از انرژی شمس می‌خواهد استفاده کند! این نفتی که تمام می‌شود، چرا تمام می‌شود؟ برای اینکه این لوله‌های عظیمی که کسانی که در بیست سال پیش از این رفتند - الآن زیادتر از این معانی است - کسانی که آن وقت رفته بودند، می‌گفتند لوله‌هایی که آنجا گذاشتند که برای نفت از آن استفاده بشود، همین طور صاف آدم می‌رود توی آن! به این بزرگی هست،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>