اینکه داشتند باز می‌کردند سفارش که می‌شد می‌بستند! این وضع مردم یک وضعِ خودْکار شده است حالا. و این؛ به وجود نهضت، روحیه مردم را به درجه‌ای فعال و قوی ومتحرک کرده که حالا دیگر از اینکه بروید سر اصل کارتان ناراحت می‌شوند و عصبی.
آمادگی توده‌ها برای فداکاری
از آن طرف اگر یکوقتی یک خونی از دماغ کسی بیرون می‌آمد، یک ضربه‌ای به یک کسی وارد می‌شد، این مصیبت بود ... فضلاً از اینکه یک نفر مثلاً کشته بشود؛ این مصیبت بود. حالا وضع به آنجا رسیده است که همین دیشب من یک کاغذی داشتم - دریافت کردم - از یک مادری که نوشته است که من پنج تا یا چهار تا از اولادهایم کشته شده‌اند و اظهار افتخار می‌کرد و می‌گفت من و خانواده‌ام همچنان [برای فداکاری آماده ایم‌]. عادی شده است که در یک شهری امروز چند تا کشته داده‌اند ... یک مسئله عادی شده است پیششان، یک همچو تحرک ... پیدا شده است و مسئله مبارزه عمومی به یک وضع عادی طبیعی الآن در ایران درآمده؛ نه در یک شهر و دو شهر. این روزنامه‌ها هم شاید تمام مطلب را ننویسند، رادیو هم تمام مطلب رادیو ایران را نمی‌گوید البته لکن حالا آن نصف و نیمه‌ای را که می‌گویند یا به رادیوهای خارجی می‌رسد، می‌بینید که هر وقت که رادیو را باز می‌کنید که اخبار می‌گوید، اخبارش همینهاست که می‌گفتند که [در فلان‌] شهر اعتصاب بوده و [عده‌ای‌] کشته شده، فلان ده حالا رسیده به دهات که ... یک دهی در اطراف همدان ظاهراً ... یک دهی که در آن ده چند نفر کشته شده، پنج هزار نفر اعتصاب کرده‌اند.
اعتصابات کاخ برانداز
این مسائل سیاسی، که آن وقت اسمش نبود و اصلاً اعتصاب صحبتش نبود سابقاً؛ صحبت اینکه اعتصاب چی است، و اصلاً نمی‌فهمیدند مردم اعتصاب یعنی چه. الآن اعتصاب هم به یک صورت عادی درآمده که ملت ایران شهرهایش اعتصاب می‌شود پنج هزار نفر در یکی [از دهات همدان اعتصاب می‌کنند] همه شهرها من شنیدم که ... اعتصاب کردند. یا اخیراً اعتصاب کارگرها در شرکت نفت در قضیه نفت، آنجا سالها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>