از ملت هستیم، باید ما هم کمک بکنیم؛ هر که هر قدر می‌تواند. می‌توانید مصاحبه مطبوعاتی کنید، مصاحبه کنید مطالبتان را بگویید؛ می‌توانید به این رفقایی که در دانشگاهها و در جاهای دیگر دارید صحبت کنید، بایستید هر چند نفر را می‌بینید صحبت کنید: ایران این است وضعش؛ با ایران این کار را دارند می‌کنند؛ با اینها اینقدر ظلم کرده‌اند؛ ما چه می‌خواهیم؛ این دادوقالها برای چیست؛ که، آزادی زیاد دادند و ما داد می‌زنیم که چرا اینقدر آزادی می‌دهید؟! آزادی «تند» - سخت - دادند به قول آقای کارتر، که چون آزادی تند داده است اعلیحضرت، از این جهت اینها فریاد می‌زنند؟! ما که فریاد می‌زنیم «آزادی» یعنی ما از آزادی زیاد تُخَمِه (1) کردیم، ما از آزادی؟ دیگر ندهید آزادی؟! مطلب این است؟ مسئله این است؟ آقای کارتر این را می‌گوید دیگر! ما همه تکلیف داریم. باید، باید همه ما هر چه قدرت داریم اعمال کنیم برای نجات این کشور اسلامی. نجات یک ملت مسئله شوخی نیست، مسئله نجات یک ملت است. همه باید با هم دست برادری بدهیم. و پیروز هستید ان شاء الله [ان شاء الله حضار]، ان شاء الله پیروزید. خداوند همه‌تان را پیروز کند [آمین حضار]

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>