نامه
زمان: (دوران اقامت در پاریس) 1357 هجری شمسی
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: توصیه به اجتناب ازمصاحبه باخبرنگاران؛ وجوه شرعیه؛ رسیدگی به زندانیان سیاسی
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
به عرض حضور مبارک می‌رساند، مرقوم مبارک توسط آقای آقا رضا واصل، سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستار است. مطالبی که باید به عرض برسانم و لازم بوده کامل فرمایید:
1- مرقوم شده بود «اگر به مجلس یا مجلسین رجوع شود»، اما اگر مقصود آن است که راجع به من رجوع شود هرگز چنین خیالی نفرمایید و به هیچ مقامی در موضوع من در هر حالی هستم مراجعه نفرمایید.
2- از قرار مسموع مصاحباتی با خبرنگاران داخلی و خارجی می‌فرمایید؛ این امر بسیار بر خلاف مصلحت است زیرا اگر مطالب اینجانب صریحاً گفته شود حتماً به شما صدمه‌ای وارد می‌کنند، و لااقل تبعید، و این نباید بشود و اگر مثل دیگران باشد مورد اشکال دوستان و جناحهای دیگر می‌شود. حضرتعالی نه با خبرنگار خارجی و نه داخلی مصاحبه نفرمایید.
3- رسیدگی بعضی زندانیان و احوالپرسی از خودشان یا اقوامشان لازم است مثل آقای دستغیب و آقای حائری شیرازی و از این قبیل اشخاص. و همینطور رسیدگی به وضع مادی بعضی زندانیان و خانواده و کشته شدگان.
4- من آقای حاج شیخ عبدالعلی (1) را عمیقاً می‌شناسم و صد در صد مورد اطمینان است. حضرتعالی امور مالی و اخذ و اعطا را به عهده ایشان واگذار کنید. خود شما با کِبر

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>