مملکتی که به حَسَب اصطلاح باید شاهش و وزیرش و - عرض بکنم - قوایش اینها درصدد این باشند که نظم برقرار کنند، اینها تشبث می‌کنند به یک عده چماق به دست! در کرمانْ «کولی»! در جاهای دیگر هم این کسانی که اجیرشان هستند. اینها زیر سایه چماق کولی‌ها می‌خواهند زندگی کنند! این ننگ است برای ما که یک همچو کسی به ما حکومت کند. یک همچو کسی به ما برای ما وزارت کند، وکالت کند. زیر سایه چماق کولی الآن ادامه حیات دارد ایشان می‌دهد! این هم فایده ندارد. وقتی بنا شد چماق باشد، مردم هم چماق دارند! مردم هم مقابلش چماق دست گرفتند و بیرونشان کردند اینها را. البته آن چماق به دستها در پناه نظامی بودند، چنانچه در مدرسه فیضیه و قم که ریختند در خرداد - قبل از 15 خرداد - ریختند در مدرسه و آن خرابکاریها را کردند، یک دسته‌ای را آوردند از خودشان در پناه پاسبانها و در پناه لشکریها، ریختند توی مدرسه، آن کار را کردند؛ حالا هم دارند این کار را می‌کنند که در پناه قوای انتظامی، قوه انتظامی، در پناه قوای انتظامی به خرابکاری مشغولند. «قوای انتظامی»! این از همان لغتهاست که عرض کردم محتوا را از دست داده و همین صورتی است قوای انتظامی است دیگر! الآن قوای «انتظامی» ما قوای «مخرب» شده است. در سایه آن چماق به دستها می‌ریزند به شهرستانها. چند شهرستان تا حالا همین طور ریختند و خرابکاری کردند. این تشبث هم فایده ندارد، اینها فایده ندارد.
تبلیغات بیگانگان برای آلوده کردن نهضت
تبلیغات امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اینها، اینها هم دیگر گذشته است، فایده ندارد. در امریکا می‌گویند که - داشت در نوشته‌هایی - رابطه زیرزمینی بین انگلیس و شوروی است که این آشوبها را درست کرده! یعنی این حرفهایی که من حالا دارم به شما می‌زنم و همه برادرهای شما از قبیل این جور حرفها و ... می‌گویند، این، انگلیسها و روسها با هم دست به هم دادند و به من گفته‌اند بگو، من می‌گویم! به بازاریان هم گفته‌اند داد کن، آنها هم داد می‌کنند! به ملّاها هم گفتند داد کن، مثلاً فرض کنید اینهایی هم که شماها شعار دارید می‌دهید، می‌گوید آمدند به شما هم گفتند که بیایید فریاد بزنید! در امریکا گفته‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>