را در حمایت خواهد داشت؟]
- حمایت کارتر از شاه، اوضاع را مشکلتر می‌کند و بر شدت مبارزات ملت ایران می‌افزاید، و او باید هرچه زودتر بفهمد که حمایت از شاه نه به نفع ملت ایران است و در نتیجه، نه به نفع مردم امریکا.
- [در وقتی که درها برای امکان مذاکره باز شد، چه زمینه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده امریکا دارید؟ و حدود این مذاکره چیست؟]
- ملت ایران با دولت ایالات متحده یا هر دولت دیگری که از شاه و جنایات او حمایت می‌کند تا زمانی که آزادی و استقلال کشور تأمین نشده باشد گفتگو نخواهد کرد.
- [در گذشته تصریح فرمودید، وقتی که تظاهرات کنونی در ایران به اسقاط شاه منجر نگردد، شما مردم را به جنبش مردمی مسلحانه فرا خواهید خواند. اعتقاد دارید که چه وقت زمان اعلان جنبش مسلحانه فرا خواهد رسید؟]
- ما هنوز امیدواریم که مبارزات ملت ایران با شیوه‌ای که فعلاً تعقیب می‌شود به سرنگونی رژیم شاه بینجامد.
- [در این اواخر، عده‌ای از شخصیتهای مخالفین در ایران را استقبال کرده اید، و در بین آنان دکتر سنجابی نیز بوده است (1). و گفته شده کسانی را که شما با آنان گفتگو کرده اید. با رأی شما مبنی بر ضرورت سرنگونی شاه و خانواده‌اش موافقت کرده‌اند. آیا این اتحاد نظر مقدمه تشکیل یک جبهه مشترک برای مخالفین به حساب می‌آید؟ و آیا می‌پذیرید دسته‌های مارکسیستی از مخالفین در هنگام ایجاد این جبهه بدان بپیوندند؟]
- جنبش اسلامی کنونی ملت ایران، همه جامعه را در برگرفته و به همین صورت هم به پیش می‌رود. و متذکر می‌شوم که ما با هیچ جبهه و دسته‌ای رابطه نداشته و نداریم و هرکس و یا هر گروهی که مسائل ما را نپذیرد او را نمی‌پذیریم.
- [گفته می‌شود با اصرار شما مبنی بر سقوط خانواده پهلوی، قهرآمیزی اغتشاشات مردمی ایران از حدود

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>