مصاحبه
زمان: 18 آبان 1357 / 8 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: چگونگی حکومت در جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار مجله هفتگی آمستردام نیوروو هلند
سؤال: [چه چیز را از شاه خُرده می‌گیرید، مشروعیتش، اختناقش و یا اعمال اقتصادی و اجتماعی‌اش؟]
جواب: اولاً در آغاز، سلطنت شاه و نیز پدرش برخلاف میل ملت بوده، و ثانیاً از ناحیه اجانب و برای حفظ منافع آنان بر ما تحمیل شده است. به همین جهت کلیه برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی وی همگی برخلاف مصالح مردم انجام شده که نتایج زیانبار آن در همه زمینه‌ها اکنون مشهود است.
- [چرا تغییر جهت شاه، شما را قانع نمی‌کند؟ آیا مردم ایران از «پاکسازی» نظامیان راضی نخواهند شد؟ چگونه در مقابل ارتش مقاومت می‌کنید؟]
- شاه زیر فشار ملت تن به این تغییر جهت داده است و این برای رهایی از بن بستی است که گرفتار آن شده است تا آتش خشم مردم را خاموش کند و سپس با تجدید قوا مجدداً دست به خیانت بزند. و در برابر ملت، نه ارتش و نه هیچ قدرتی نمی‌تواند بایستد. مگر تاکنون شاه با اتکای به ارتش حکومت خود را تحمیل نکرده است؟ و می‌بینیم شکست خورده است.
- [اگر شاهنشاهی از بین برود، چگونه می‌خواهید جمهوری اسلامی خود را از پایه بسازید به طوری که مطمئن باشید که از تغییرات، کسانی که از رژیم شاه استفاده کرده‌اند دوباره به نفع خود استفاده نکنند؟]
- ما با تکیه بر دستورات اسلامی و اجرای مقررات آن در همه زمینه‌ها تلاش خواهیم کرد، که از سویی دست عناصر فاسد کوتاه شود و از طرفی انگیزه‌های فاسد کننده نابود شود. و دیگر اینکه عموم مردم را موظف می‌دانیم که انحراف از مسیر اسلامی را در هر کجا که می‌بینند از پایین ترین و بالاترین مقامات بلافاصله جلوگیری کنند. و بدین ترتیب از رشد فساد جلوگیری می‌شود و مجال بر عناصر فاسد نیز بسته می‌ماند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>