- [بازگشت به قوانین قرآن برای زنان، مردم عامی، و در مورد تفریحات - الکل، فیلم و غیره - به چه معنی است؟]
- در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شی ء. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. و در مورد آنچه را که به نام تفریحات شناخته شده است، اسلام با هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می‌کشاند، مبارزه می‌کند. شرابخواری و میگساری در اسلام ممنوع است. فیلمهای منحرف کننده از اخلاق متعالی انسانی، ممنوع است.
- [برنامه شما راجع به اصلاحات ارضی، برنامه صنعتی کردن، فروش مواد اولیه مثل نفت و موضع شما در مورد اوپک و جنگ اعراب چیست؟]
- ایران بسرعت می‌تواند مشکل کشاورزی خود را حل کند، به طوری که هم کشاورز به یک زندگی انسانی در حد دیگران برسد و هم مملکت از واردات مواد غذایی بی‌نیاز گردد. و ما برای صنعتی شدن کشور تلاش می‌کنیم، ولکن نه صنعت مونتاژ که هم کشور را هرچه بیشتر به اجانب وابسته کرده است و هم اکثریت فقیر و محروم را در خدمت مشتی ثروت اندوز متجاوز قرار داده است.
- [آیا بعد از تمام شدن مدت ویزای توریستی شما تا دو ماه دیگر، مایل هستید فرانسه را به قصد یک کشور دیگر اروپای غربی ترک کنید؟ آیا به هلند خواهید رفت؟].
- اقامت من در پاریس موقتی است و در اولین فرصت که امکان فعالیت در یک کشور اسلامی داشته باشم به آنجا می‌روم.
- [در مورد تحویل کشتی هلندی به نیروی دریایی ایران در حالی که کشور بشدت از طرف امریکا مسلح شده است چه فکری می‌کنید؟]
- اصلی که غیر قابل تغییر است این است که سیاست خارجی ما باید بر مبنای حفظ آزادی و استقلال کشورونیز حفظ مصالح ومنافع ملت ایران باشد. ولی درخصوص اینگونه مسائل، مسئولین فنی دولت منتخب، در آینده آنها را بررسی می‌کنند و دولت تصمیم می‌گیرد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>