مصاحبه
زمان: 18 آبان 1357 / 8 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: جوانان - اقامت در فرانسه - دولت نظامی
مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون هلند
سؤال: [نام شما بر سر زبان جوانان ایران است. چگونه می‌خواهید این محبوبیت عجیب را پاسخ بدهید؟]
جواب: آنها تشخیص دادند که ما همان مطالبی را تعقیب می‌کنیم که در نهاد آنها و آرزوی دیرینه آنهاست و ما را خدمتگزار خود می‌دانند. از این جهت به ما علاقه دارند، کما اینکه من به آنان علاقه دارم.
- [موقعیت کمونیستها را در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟ تا چه اندازه و علل ارزیابی؟ نظر شوروی درباره وضع فعلی چیست؟]
- کمونیستها در ایران قدرتی ندارند. تقریباً همه ایرانیان مسلمان هستند و در این نهضت ثابت کردند که چقدر به اسلام علاقه دارند و حکومت اسلامی می‌خواهند. اما شوروی، مانند سایر ابرقدرتها پشتیبانی از شاه می‌کند، و این ابرقدرتها با این پشتیبانی می‌خواهند شاه را حفظ کنند، لکن دیر شده است و نمی‌توانند او را حفظ کنند، ملت، شاه را نمی‌خواهند، او باید برود.
- [در وضع فعلی فرانسه، بعضی از وکلای مجلس راجع به اقامت شما در فرانسه از دولت سؤالاتی کرده و اظهار نگرانی نموده‌اند. نظر حضرتعالی چیست؟]
- ما از دولت فرانسه که همیشه خود را از طرفداران حقوق بشر معرفی می‌کند، انتظار داریم همگام با ما، نهضتی را که علیه ظلم و ستم شاه در ایران برپا شده است و هیچ مطلبی غیر از مطالب مشروعه اولیه حقوق بشر را خواستار نیست، تأیید نماید و به پشتیبانی ما برخیزد. و اگر آزادیخواه است، آزادیخواهی خود را به اثبات برساند. و از ملت فرانسه انتظار داریم که از ملت ایران دفاع نماید، ملتی که زیر پای ابرقدرتها هر روز کشته و زخمی می‌دهد و باز برای احقاق حقوق خود دست از مبارزات آزادیخواهانه خود برنداشته است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>