- [می توان گفت، بعد از به وجود آمدن دولت جدید و زندانی کردن عده‌ای، (1) مسئله و موقعیت جدیدی به وجود آمده است؟]
- ایران از مدتی پیش با حکومت نظامی اداره می‌شود و این کارهایی که شاه می‌کند، مانورهایی است که تأثیری در نهضت ما ندارد و طرحهایی است که به تحریک شاه و اجانب عمل می‌شود، ولی فایده‌ای برای شاه ندارد. شاه شدیداً مورد خشم ملت واقع شده است. دولت نظامی، وجود و عدمش یکسان است.
- [آیا یک هماهنگی بین کلیه نیروهای مخالف در ایران امکانپذیر است؟]
- ما نیروی مختلفی نداریم. ملت ایران به تمام معنی بپا خاسته است که حق خودش را مطالبه کند. و آنهایی که وابسته به شاه هستند و از او جیره خواری می‌کنند، آنها می‌شود مختلف باشند، تا با یک سیاست هماهنگی پیدا کنند. ملت ایران یکپارچه است و هر شخصی که با خواست ملت ایران مخالفت کند، خائن است.
- [آیا شما آماده فرمان دادن حرکت مسلحانه علیه شاه هستید که قاعدتاً جنگ داخلی را دربرخواهد داشت؟]
- ما امیدواریم، بدون جنگ مسلحانه به پیروزی برسیم و شاه کنار برود. و اگر چنانچه یک وقت اقتضا کرد، مبارزه مسلحانه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>