پیام
زمان: 25 مهر 1357 / 14 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: درخواست از جوانان برای احترام به مراجع و روحانیون
مخاطب: علما و روحانیون ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم علمای اعلام و حجج اسلام - دامت برکاتهم
پس از عرض سلام، تلگرافاتی از ایران واصل گردید و اطلاع حاصل شد که تلگرافها بیش از این بوده است، و بر حسب معمول - چون گذشته - نرسانده‌اند. لهذا اینجانب از تفقد حضرات آقایان محترم تشکر می‌نمایم و رساندن تشکر مرا به برادران عزیز از هر طبقه و صنفی که هستند، امید دارم.
و در این فرصت، لازم است از طبقه جوان تقاضا کنم که نسبت به ساحت محترم مراجع و روحانیون، احترامات لایقه را مراعات نمایند. جوانان عزیز آگاهند که در این وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه نزدیک می‌شود، هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست، و در شکوفایی نهضت، هیچ چیز مؤثرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقای صفوف مبارزه نخواهد بود.
از خدای متعال نصرت اسلام و مسلمین را خواستارم.
14 ذی القعده 98
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>