می‌خواهد؛ و این رژیمها، این نخست وزیرهایی که یکی بعد از دیگری می‌آید و می‌رود، اینها نمی‌توانند این کار را انجام بدهند؛ و نظامی هم نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. این انجامش دست شاه است؛ و آن این است که پا شود برود. اگر ایشان برود از این مملکت، این مملکت آرام می‌شود، به یک طرز بهتری اداره می‌شود. ایشان هم، امریکا منافعش به خیال خودش در دست این است و بهترین نوکر این هست، پشتیبانی از او می‌کند؛ که تا حالا نتوانسته است ... اگر آن پشتیبانی نکند، زود بیرونش می‌کردند.
لزوم افشای جنایات شاه و تبیین انقلاب در خارج
در هر صورت، حالا ما هم که در اینجا هستیم، شما آقایان هم که در هر محلی هستید، تکلیف دارید. ماها همه مکلف هستیم وجداناً، عقلاً، شرعاً؛ به اینکه کمک کنیم به این ایرانی‌ها، که آنها دارند خون می‌دهند، بچه و فرزند می‌دهند؛ ما هم باید کمک کنیم به آنها، کمک تبلیغاتی. شما در آنجا که هستید، می‌توانید هر یکی‌تان با یک عده‌ای از این مردم آنجا تماس بگیرید و به آنها قصه‌های ایران را توضیح بدهید. حالی کنید که مردم و ملت ایران چه چیزی می‌خواهند. ملت ایران نمی‌خواهند هیاهو و آشوب باشد، ملت ایران می‌خواهند آرامش باشد؛ با بودن این سلسله، آرامش نیست در کار؛ و اینها، نبودن این سلسله‌ای که خیانت به آنها کرده است می‌خواهند. اینها را باید توضیح بدهید و مردم را آگاه کنید؛ و اگر می‌توانید در مجلات، این روزنامه‌ها، و مجلاتی که در اینجا منتشر می‌شود، مطالبتان را منتشر بکنید. همراهی شماها از این قبیل است اینجا. آنها هم، بیچاره‌ها، الآن در فشار هستند مردم، و هر روز یک جایی نزاع هست، یک کشتاری واقع می‌شود، یک انقلابی هست و آنها گرفتار. شما در اینجا گرفتار نیستید به آن معنی لکن، این معنی را باید درست در نظر بگیرید که به اندازه‌ای که می‌توانید، کمک کنید به این ملت خودتان. آنها برای منافع شما الآن قیام کرده‌اند، شما هم برای خاطر آنها باید تبلیغات خودتان را بکنید. هر مقداری می‌توانید کمک کنید. ان شاء الله خدا همه‌تان را حفظ کند، و موفق باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>