- هیچ حادثه‌ای در جهان امروز در هر نقطه‌ای که اتفاق می‌افتد، بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست. لکن میزان اثرپذیری مردم در نقاط دیگر بستگی به آگاهی و انتخاب خود آنان دارد.
- [تاکنون شما فرمان جنگ مسلحانه صادر نکرده اید. آیا اگر شرایط اقتضا کند، چنین خواهید کرد؟]
- ما امیدواریم که ملت با روشهای کنونی به اهداف خود برسد. اگر شاه و حامیان وی دست از لجاجت برندارند، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهم داد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>