مصاحبه
زمان: 19 آبان 1357 / 9 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: نوع رابطه انقلاب اسلامی با امریکا
مصاحبه کننده: خبرنگار مجله امریکایی نیوزورلدرپورت
سؤال: [اگر شاه سرنگون شود، نقشی را که ایالات متحده خواهد داشت چه خواهد بود؟]
جواب: آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خودداری کند.
- [در صورت دخالت روسیه، آیا شما از اثرات سیاسی آن بیمناک نیستید؟]
- ما در راه کسب آزادی و استقلال از هیچ قدرتی نمی‌هراسیم و در صورت دخالت روسها، روش ما همان خواهد بود که با دیگران داریم.
- [تحت حکومت جدید، آیا ایران به تجهیزات پیچیده و گرانبهای نظامی‌ای که شاه اکنون از امریکا می‌خرد، نیازی خواهد داشت؟]
- ما با خرید اسلحه که حاصلی برای مردم فقیر کشورمان ندارد مخالفیم. نه در گذشته نیاز داشته ایم و نه در آینده نیازی خواهیم داشت.
- [به نظر شما چرا امریکا می‌کوشد که شاه را بر تخت شاهی نگاه دارد؟].
- چون در غارت مخازن کشور ما و تأسیس پایگاه‌های نظامی در نقاط مختلف مملکت، شاه دست نشانده‌ای مطیع و تسلیم است.
- [آیا شما تمایلی به فروش نفت به امریکا دارید؟]
- ما نفت خود را به امریکا و سایر مشتریان می‌فروشیم، اما نه به شکلی که اکنون عمل می‌شود و کاملاً به ضرر ملت است، بلکه بر اساس رعایت مصالح ملت خودمان و با حفظ استقلال کشور.
- [آیا هیچ احتمال می‌رود که یک انقلاب موفق در ایران، کشورهای خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>