تمام می‌شود، این برای این است که بی‌اندازه می‌دهید. امریکا نفت دارد؛ نه اینکه احتیاج به نفت دارد امریکا. امریکا چاه‌های نفت زیاد دارد و استخراج هم [نمی‌کند]؛ یعنی به این معنی که رسیده‌اند به چاهها و آنجاهایی هم که نفت زیرزمین دارند، آنها هم هست، چاهها را، سر آنها را بسته‌اند برای آتیه خودشان و از این هدیه ناقابل «اعلیحضرت» دارند می‌گیرند، ولی همه نفتهای خودشان زیرزمین مانده است! الآن چاهها را کنده‌اند رسیده‌اند به نفت و در آن را بسته‌اند و نشسته اندروی آن و دستشان را دراز کرده‌اند که بابا نفت بده!
اینها می‌گویند ما نفت نمی‌دهیم! نداده ایم به امریکا، یا به اندازه داده ایم. خوب، شما از این پولی که دارید می‌گیرید و از این اسلحه‌ای که وارد کرده اید و از این بیلیونها اسلحه‌ای که وارد کردید، معلوم است که چقدر داده اید؛ و الآن هم معلوم است که چقدر دارید می‌دهید به امریکا و به سایر ممالک دیگر. می‌گویند بله، ما می‌دهیم- مدعی هستند که- ما می‌دهیم لکن ارز می‌گیریم! خوب، اینها یکی شان بنویسد که ما پول می‌گیریم از امریکا. همه شان قبول دارند به اینکه ما می‌دهیم و اسلحه می‌گیریم. خوب این اسلحه را قائلند به اینکه برای مملکت ما اینهمه اسلحه و اینهمه تجهیزات لازم است؟! و ما می‌خواهیم یک قدرتْ مثل شوروی پیدا بکنیم! یک قدرتی مثل امریکا پیدا بکنیم؟ اینطوری است که ما لازم داریم اینطور چیزها را و متخصص داریم نسبت به اینطور مسائل و خود ما داریم اداره می‌کنیم؟.
قرارداد کاپیتولاسیون و سابقه آن در ایران
خوب، همه می‌دانند که چهل و پنج هزار - بعضی هم می‌گویند شصت هزار - مستشار امریکایی هست! کارشناسهای امریکایی هست در ایران با مصونیت. نه مصونیتِ فقط اینها، مصونیت هر چه امریکایی هست، که اینها مصون کردند امریکایی‌ها را. اینها قصه‌هایی است که تاریخ باید ثبت کند، بعدها بفهمند که وضع ایران چه بوده است. در زمان رضاشاه وقتی که «کاپیتولاسیون» به اصطلاح خودشان لغو شد - آن هم لغویتش حرف بود اما حالا لغو شد - چه بساطی درست کردند در تبلیغات که بله دیگر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>