است. ارتش، مخصوصاً افسران و درجه داران جوان آن با ملت هستند. ولی فعلاً قدرت یک انقلاب را ندارند. فعلاً حکومت را نظامیان امریکا در دست گرفته‌اند. ولی باید دانست که اداره این حکومت بسیار مشکل است. اصولاً نظامی نمی‌تواند حکومت کند.
- [شورویها می‌گویند که علت انقلاب دینی بر ضد شاه این است که اصلاحات اراضی، امتیاز املاکی را که روحانیون داشته‌اند از آنها گرفته است. جواب شما به چنین اتهامی چیست؟]
- اگر کسی از وضع زندگی روحانیون مطلع باشد، خوب می‌داند که روحانیون املاکی نداشته و ندارند. روحانیون از طبقه سوم هستند. مسأله، مسأله اصلاحات ارضی نیست. مبارزات ملت ایران، معلول جنایات و خیانات سی و پنج ساله شاه است که توسط روحانیون، برملا گردید و برای در هم کوبیدن رژیم شاه است.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>