سخنرانی
زمان: 22 آبان 1357 / 12 ذی الحجه 1398
مکان: فرانسه، نوفل لوشاتو
موضوع: معرفی سه اصل بنیادین انقلاب
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
ما سه اصل پیشنهاد کردیم (1) که حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا آنهایی که محتمل است مخالفت بکنند با این اصول، با کدام یک از اینها مخالفت می‌کنند.
اصل اول، عزل شاه و انقراض سلسله پهلوی
یک اصل این بود که ملت ایران چنانچه در این مدت از تظاهراتشان، از شعارشان ظاهر شد، این سلطنتِ سلسله پهلوی را نمی‌خواهند؛ و این یک رفراندمی بود که سرتاسر کشور به آن رأی دادند؛ با فریاد به آن رأی دادند که ما نمی‌خواهیم این سلسله پهلوی را.
خوب اگر کسی با این مخالف است و در مقابل ملت ایران می‌گوید که ما می‌خواهیم که سلسله پهلوی همین طوری که بودند باز باشند، عرض کردیم که یک دفعه می‌گوید که این کارهایی که شاه کرده است ما تصدیق داریم که این کارها را کرده لکن این کارها خوب است! اینکه نفت ما را داده است به امریکا در مقابلش یک مقدار آهن خریده است که به درد ما نمی‌خورد، اینکه فرهنگ ما را به عقب رانده است، اینکه اینهمه جوانهای ما را کشته است، اینهمه حبسها، این همه زجرها، این اختناقها، اینها را قبول دارد که اینها کرده‌اند لکن می‌گوید اینها کار خوبی است. اگر کسی این مطلب را بگوید، خوب است که اعلام کند و امضا کند که من آن آدمی هستم که این کارها را می‌گویم خوب‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>