می‌گوید، آزادی می‌خواهیم، کسی نمی‌تواند بگوید: نه. اینها هم آدمند، اینها نمی‌توانند، ولو خیلی مشکل است برایشان الآن؛ ولی نمی‌توانند، اینطوری که در مقابل یک همچو منطق حقی همه‌اش سرنیزه باشد، حکومت نظامی نمی‌شود همیشه باشد، ولو اینها یک روز هم بدون حکومت نظامی شاید نتوانند زندگی کنند، لکن نمی‌شود همیشه حکومت نظامی باشد.
موج حمایت ایجاد کنید
در هر صورت، شما مسائلتان را به این خارجیها طرح کنید. رفقا اگر دارید به آنها بگویید، مدارس می‌روید، توی مدارس بگویید؛ صحبت بکنید برایشان؛ بگویید برایشان؛ صحبت کنید. چند نفر را جمع کنید، کم کم زیاد می‌شود؛ یک واعظ و خطیب می‌شوید؛ برایشان بگویید مسائل ایران را؛ وقتی گفتید، یک موج در اینجا پیدا می‌شود؛ وقتی یک موج پیدا شد، مجله نویسها نمی‌توانند برخلافشان عمل کنند؛ خودِ اینها مقابلشان می‌ایستند.
این خدمتی است که ماهایی که در خارج هستیم حالا می‌توانیم به ملت اسلام بکنیم. از خدای تبارک و تعالی توفیق همه و سلامت همه‌تان را خواستارم. ان شاء الله خدا همه‌تان را حفظ کند؛ موفق باشید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>