ایران، نه این است که یک مردم وحشی هستند و ایستاده‌اند و نمی‌شود به اینها آزادی بدهند، و اگر آزادی بدهند همه را آتش می‌زنند. به آنها بفهمانید که نه، اینها را آتش زده‌اند که فریاد می‌زنند. اگر اینها جلوشان را نگیرند، فریاد می‌زنند. فریادشان برای آن آتشی است که به جان اینها افتاده است. اگر شماها هر کدامتان ده نفر را تبلیغ کنید، شما خیلی جمعیت‌تان در اروپا هست، اگر چنانچه شما هر یکتان ده نفر را تبلیغ کنید یک موجی از آن پیدا می‌شود.
لزوم تبلیغات در جهت قیام همه جانبه مردم ایران
تبلیغ کنید آقا، شما الآن موظفید که همان طوری که ایرانی‌ها دارند خون می‌دهند، لااقل شما کلام بدهید، لااقل شما تبلیغات بکنید. ننشینید توی خانه‌تان که ما حالا اینجا راحت هستیم و هی بشنوید که چه شد، کجا کشته شد، کجا، شاید، خوب شما باید متأسف بشوید از این کشته‌ها؛ بچه هشت ساله و ده ساله را کشتند؛ دختربچه هشت ساله و ده ساله را در دبستان ریختند و کشتند؛ اینها را بگویید به این رفقایی که دارید. می‌توانید بنویسید در مطبوعات این جاها؛ هرجا که هستید منعکس کنید. کسانی اگر برخلاف این مسائل یک چیزی نوشته‌اند؛ بروید سراغشان، به آنها بگویید که اینطور نیست مسائل، چرا شما این جور می‌نویسید؟ موأخذه کنید از آنها، بلکه ان شاء الله یک موج زیادتر از اینکه پیدا شده، پیدا بشود، و ان شاء الله می‌شود اطمینان داد به شماها که ملت ما پیش می‌برد، برای اینکه حالا قیام ملی است، قیام همه جانبه است. وقتی این سیل ملت، یک طرف راه افتاد؛ تانک نمی‌تواند جلویش را بگیرد؛ چنانکه نتوانست. امریکا هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. این سیل خروشان ملت، هر ملتی هرچه هم ملت ضعیف باشد، سی میلیون راه افتاده است به استثنای چند صد نفری که نوکرهای اجیر ایشان هستند تا مال الاجارات زیاد به آنها بدهد، اگر یک روز ندهد پدرش را درمی آورند، این سیل راه افتاده الآن؛ و این سیل خروشان را نه شوروی می‌تواند جلویش را بگیرد، نه امریکا می‌تواند. حق است این؛ این دست خدا باشد و کسی نمی‌تواند جلویش را بگیرد. مطلب یک مطلبِ حق روشنی است؛ می‌گویند: ما آزادی می‌خواهیم. یک ملتی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>