مصاحبه با مجله امریکایی «نیوز ولد ریپورت» درباره روابط ایران و امریکا
 •   مصاحبه
  زمان: 19 آبان 1357 / 9 ذی الحجه 1398
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: نوع رابطه انقلاب اسلامی با امریکا
  مصاحبه کننده: خبرنگار مجله امریکایی نیوزورلدرپورت
  سؤال: [اگر شاه سرنگون شود، نقشی را که ایالات متحده خواهد داشت چه خواهد بود؟]
  جواب: آنچه را که ما از امریکا انتظار داریم این است که به مصالح ملت و استقلال مملکت ما احترام بگذارد و از دخالت در امور ما خودداری کند.
  - [در صورت دخالت روسیه، آیا شما از اثرات سیاسی آن بیمناک نیستید؟]
  - ما در راه کسب آزادی و استقلال از هیچ قدرتی نمی‌هراسیم و در صورت دخالت روسها، روش ما همان خواهد بود که با دیگران داریم.
  - [تحت حکومت جدید، آیا ایران به تجهیزات پیچیده و گرانبهای نظامی‌ای که شاه اکنون از امریکا می‌خرد، نیازی خواهد داشت؟]
  - ما با خرید اسلحه که حاصلی برای مردم فقیر کشورمان ندارد مخالفیم. نه در گذشته نیاز داشته ایم و نه در آینده نیازی خواهیم داشت.
  - [به نظر شما چرا امریکا می‌کوشد که شاه را بر تخت شاهی نگاه دارد؟].
  - چون در غارت مخازن کشور ما و تأسیس پایگاه‌های نظامی در نقاط مختلف مملکت، شاه دست نشانده‌ای مطیع و تسلیم است.
  - [آیا شما تمایلی به فروش نفت به امریکا دارید؟]
  - ما نفت خود را به امریکا و سایر مشتریان می‌فروشیم، اما نه به شکلی که اکنون عمل می‌شود و کاملاً به ضرر ملت است، بلکه بر اساس رعایت مصالح ملت خودمان و با حفظ استقلال کشور.
  - [آیا هیچ احتمال می‌رود که یک انقلاب موفق در ایران، کشورهای خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد؟]
 • - هیچ حادثه‌ای در جهان امروز در هر نقطه‌ای که اتفاق می‌افتد، بدون تأثیر در نقاط دیگر نیست. لکن میزان اثرپذیری مردم در نقاط دیگر بستگی به آگاهی و انتخاب خود آنان دارد.
  - [تاکنون شما فرمان جنگ مسلحانه صادر نکرده اید. آیا اگر شرایط اقتضا کند، چنین خواهید کرد؟]
  - ما امیدواریم که ملت با روشهای کنونی به اهداف خود برسد. اگر شاه و حامیان وی دست از لجاجت برندارند، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهم داد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>