[گزارش‌] شده است گفته‌اند - با تانک رفتند تا توی صحن؛ و به دیوارهای صحن و به دیوارهای ایوان می‌گویند که آثار گلوله هست. این چندمین بار است که این سلسله پهلوی به معابد ما اینطور می‌کند. به همان معبد حضرت رضا. این ثبات! الآن مملکت ما ثبات دارد؟! خوب شاه هست الآن؛ الآن یک مملکت ثابتی است!؟ الآن مملکتی است که هیچ تزلزلی در آن نیست یا می‌خواهی یک چیزی برای خودت بگویی همین طوری؟! یکی نیست آنجا که جلویش بایستد بگوید آقا اینها چیست تو داری می‌گویی! خوب این مردم دارند کشته می‌شوند، این مردم دارند چه می‌شوند، سر تا ته ایران الآن مثل زلزله آمده به هم ریخته، یک دسته می‌گویند ما نمی‌خواهیم شاه را، یک دسته اراذل و اوباش هم به جان مردم ریختند که نخیر حتماً باید ملت بخواهد شاه را! با زور باید مردم دوست داشته باشند شاه را! این ثباتی است که دارد که ایشان می‌فرمایند ثبات دارد ایران و این ثبات را ما نمی‌توانیم ببینیم که متزلزل بشود!
«اراذل و اوباش» در منطق کارتر
خوب، جمله بعدش آنکه دیگر خیلی مرحمت فرموده‌اند که ما نمی‌توانیم ببینیم که یک مشت «اراذل» و «اراذل پست» این شاه را که کذا و کذاست ساقط کنند! ملت ایران که می‌گویند ما آزادی می‌خواهیم، استقلال می‌خواهیم، اراذل و پستند یا آنهایی که می‌خواهند مال مردم را ببرند اراذل و پستند؟ ملت ایران دارد فریاد می‌کند که ما آزادی می‌خواهیم؛ آن کسی که آزادی را سلب از مردم می‌کند اراذل و پست است در نظر دنیا یا آنکه می‌گوید آزادی من می‌خواهم؟ آن کسی که می‌گوید من استقلال می‌خواهم پست است و اراذل یا آن کسی که استقلال یک ملتی را به هم می‌زند؟ یک ملت سی و پنج میلیونی که ایستاده است و می‌گوید، جانش را دارد می‌دهد، جوانش را دارد می‌دهد و می‌خواهد مملکتش را نجات بدهد از دست شما، آنها اراذل و پستند و شما آقا و با شرف؟! یک کسی که از یک طرف می‌گوید حقوق بشر، از یک طرف حقوق میلیونها بشر را به زمین می‌زند - که ایرانش را ما شاهد هستیم جاهای دیگرش را هم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>