دیگران شاهد هستند - از آن طرف قضیه حقوق بشر را ذکر می‌کند و [از] آن طرف بشر را اینطور می‌کند، این خیلی شریف است اما ملت ایران که می‌خواهد از زیر یوغ اینها بیرون برود اراذل و پست است در نظر شما؟! نظرت صحیح نیست. برگردان این نظر را. تو بعدها می‌خواهی با این ملت زندگی کنی؛ نمی‌گذارند زندگی کنی. ملتی که ببیند اینطور تو داری با آنها صحبت می‌کنی، نمی‌گذارد دیگر شما حیات پیدا کنید، نمی‌گذارد که امریکایی در ایران باقی بماند. یک قدری فکر بکند این آدم. ما نمی‌توانیم ببینیم که یک مشت اراذل و اراذل پست، شاه ایران را که کذا و کذاست این ساقط کنند! خوب شما نمی‌توانید ببینید چشمهایتان را هم بگذارید! ملت ایران این کار را می‌کند [ان شاء الله حضار]؛ ان شاء الله می‌کند. البته با شرط اینکه للَّهِ باشد: قُلْ انَّما اعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ انْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنی وَ فُرادی‌ (1).
قیام همگانی
برای خدا یکی هم باشید، برای خدا وقتی که باشد پیروزی هست؛ جمعیت هم باشید، وقتی برای خداست پیروزی هست. شما برای خدا قیام کنید. ملت ایران برای خدا ان شاء الله قیام کرده است که دست ظلم را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات بدهد.
و ما همه وظیفه داریم که کمک کنیم به این نهضت. و آقایان، اگر این نهضت خدای نخواسته به نتیجه نرسد و خاموش بشود، تا آخرالابد گرفتار هستیم؛ یعنی نسلهای آتیه شما هم گرفتار هست زیر یوغ استعمار و یک قلدری که بیاید و نوکری کند به آنها. نگذارید این نهضت خاموش بشود بدون رسیدن به نتیجه. بیایید دنبال این باشید به حق، با تمام قدرت همراهی کنید تا اینکه این نهضت نتیجه بدهد و دست دیگران کوتاه بشود و این سلسله ساقط بشود و برود در پرتگاه.
ان شاء الله خداوند همه‌تان را حفظ کند. موفق باشید ان شاء الله؛ سلامت باشید ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>