به ما، چه از جانب نفت و درآمد آن، و چه از ناحیه سایر امور شده است. ما از این زیاده رویها جلوگیری می‌کنیم، و الّا نفت را می‌فروشیم وارز می‌گیریم. اختیار نفت و درآمد حاصل از آن با خود ماست.
- [حضرت آیت الله، شما آینده ایران را بین بلوک شرق - یعنی شوروی - و غربیها چگونه می‌بینید؟]
- ملت ایران اجازه نمی‌دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و استقلال خودش را حفظ می‌کند، و با تمام کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد کرد.
- [حضرت آیت الله، ما همیشه به افراد مسن احترام می‌گذاریم، شما نقش خودتان را در نهایت در حکومت آینده ایران چگونه می‌بینید؟ و آیا فکر می‌کنید چه کسی حکومت جدید را که مورد نظر شماست باید رهبری کند؟]
- ما اشخاصی که برای حکومت لایق باشند داریم و در آینده نزدیکی معرفی خواهیم کرد. و اینطور نیست که گفته شده است که اگر چنانچه شاه برود یک خلأی پیدا می‌شود. البته من خودم بنای دخالت مستقیم در امور را ندارم. وقتی که حکومت تأسیس گردد من سِمت هدایت را دارم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>