مصاحبه
زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: سرانجام اوضاع ایران - روابط آینده ایران و امریکا
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سراسری ایتالیا
سؤال: [شما بیش از پیش، به صورت مرکز اتحاد همه نیروها درآمده اید. چرا چنین شده است؟ و چرا شاه نمی‌تواند این وضع را کنترل کند؟]
جواب: در ایران آنچه وجود دارد فقط نیروهای اقشار و طبقات ملت است که همه در جهت از بین بردن رژیم شاه بیش از پیش متحد شده‌اند. و مرا نیز به عنوان یک خادم خود تلقی می‌کنند. ملت در طول سالیان گذشته، ماهیت شاه را به خوبی شناخته است و بیش از این فریب اعمال و اقوال او را نمی‌خورد. بنابراین ملت در مقابل شاه متحداً قیام کرده و شاه دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست.
- [وضع کنونی به کجا می‌انجامد؟ چه راه خروجی را پیشنهاد می‌کنید؟ جمهوری اسلامی چیست؟]
- نهضت اسلامی کنونی ایران به عنوان اولین هدف، از بین بردن سلطنت را قرار داده و برای آرامش در ایران و ثبات منطقه جز این راهی نیست. طبعاً برای آینده مملکت و جایگزینی این رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است. اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده‌اند.
- [آیا علایقی از طرف نیروهای نظامی نسبت به حرکت شما ابراز شده است؟ آیا فکر می‌کنید که ارتش‌