او بگویند که بیا پایین از این مسند! همه مکلف هستند.
لزوم حرکت با سیل خروشان ملت
الآن که ملت ایران قیام کرده است و در مقابلش ایستاده، الآن بر همه ما، بر همه علما، بر همه مراجع، بر همه کسبه و تجار، بر همه روشنفکران، بر همه احزاب لازم است که همراه این سیل حرکت بکنند تا اینکه این آشغالها را از بین ببرند. اگر یکی تبانی بکند در این امر، سستی بکند - هرکس می‌خواهد باشد - سستی بکند، این خیانتکار است؛ این به مسلمانها خیانت کرده، به اسلام خیانت کرده. اگر یکی یک کلمه همراهی با این آدم بکند، این خائن است. به اسلام خیانت کرده است برای اینکه یک آدمی است اینکه به اسلام دارد خیانت می‌کند؛ یک آدمی که دارد همه حیثیات اسلام را می‌برد؛ یک آدمی که همه مخازن ما را [می‌برد] و این ملت را فقیر کرده است.
نابودی کشور به نام «اصلاحات» و «ملی کردن»
این را شما بدانید که اگر این چند سال دیگر باشد، نفت شما را که داد به امریکا، دارد می‌دهد به امریکا همین طوری، در مقابلش چه می‌گیرد؟ در مقابلش هیچ چیز! چیزی که به درد مملکت ما بخورد نمی‌گیرد بلکه چیزی است که مضر است به حال مملکت ما: پایگاه درست می‌کند برای امریکا! این مخزن را که از بین برد، مخازن دیگر را هم یکی بعد از دیگری به این و آن داده است. مراتع را به یک دسته‌ای داده، جنگلها را به یک دسته‌ای داده به اسم ملیت، آبها را خشک کرده است یک جاهایی، ماهیها را به دست کسی دیگر داده، (1) همه چیزی که داشتیم ما، ایشان تحویل دیگران داده. یک زراعت داشت ایران، آن زراعتش را هم از بین برد؛ ایشان به اسم «اصلاحات ارضی» زراعتش را هم از بین برد. الآن کشاورزی، ما نداریم در ایران. آنکه کشاورزی صحیح می‌کند در ایران، در بعضی از نقاط، عبارت از اسرائیلی‌ها هستند که زمینهای خوب را به دست آنها