داده است؛ و حالا هم از قراری که گفتند اسرائیلی‌ها هستند که آمده‌اند ایران و دارند این کشتار را می‌کنند. اینها از اسرائیلی‌ها هستند، در ازای خدمتهایی که شاه به آنها کرده است؛ یعنی نفت را شاه به آنها داده است؛ در مقابل مسلمین که در جنگ اسلام هستند، یهودیها ایشان نفتش را کمک می‌کند! حالا در ازای کمکی که ایشان کرده، آنها هم در ازایش کماندوهای اسرائیل را، آنهایی که فنون آدمکشی را خوب می‌دانند، الآن در ایران می‌گویند آنها آمدند. این آدمهایی که می‌کشند جرأت نمی‌کنند به سربازهای خودشان بگویند؛ از آنها آدم خواستند برای کشتن! الآن یک آدمی است که هر چه را دست بگذاری خیانت است یا جنایت.
همه ما، همه مسلمین، همه علما، همه روشنفکرها، همه سیاسیون - هرکس هست - تکلیف شرعی الهی‌اش این است که با این مخالفت کند. هرکس مخالفت نکند برخلاف تکلیف شرعی الهی عمل کرده، برخلاف شرافت عمل کرده؛ شریفْ دیگر نمی‌توانیم به او بگوییم، آدم پست و رذل است. هرکس کمک کند به این - مثل کارتر و امثال اینها - اینها هم خیانتکار هستند؛ به یک ملت خیانت دارند می‌کنند. یک ملت است الآن که ایستاده و می‌گوید که ما آزادی می‌خواهیم، ما چه می‌خواهیم، در مقابلش اینطور کشتار می‌کنند. یک آدم جانی را نمی‌خواهند، می‌گویند نمی‌خواهیم، باید با مسلسل بگویند نه حتماً باید بخواهید! سلطنتی که باید اگر صحیحش هم باشد - صحیح که نیست، اگر صحیحش هم باشد - به حَسَب قانون باید ملت اعطا کند، ملت می‌گوید نه؛ حالا با سرنیزه می‌گویند باید بگویی آری!
اقتدا به پیشوایان دین در تحمل مصیبتها و سختیها
ماها باید خودمان را بسازیم یعنی توجه کنیم به اینکه بزرگهای ما - پیشواهای ما - چه کرده‌اند، برای اسلام چه کرده‌اند، برای مسلمین چه کرده‌اند، چه می‌خواستند بکنند. پیغمبر اکرم که سیزده سال در مکه رنج کشید، حبس بود، زجر کشید، توهین شد، هزار جور بساط بود، در آنجا صبر کرد؛ صبر کرد و دعوت کرد اشخاصی را. بعد هم که‌