احکامْ خاص به زن است، مناسب با زن است. این نه این است که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است. زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند؛ آزادند در اینکه - عرض می‌کنم - رأی بدهند، رأی بگیرند. آنی که مخالفند، این است که اینطوری که اینها زن را می‌خواهند بار بیاورند که یک ملعبه‌ای در دست مردها باشد، به قول شاه: «زن خوب است فریبا باشد»! (1) ما می‌خواهیم این کلمه را بگیریم، این غلط را بگیریم. ما می‌خواهیم زنْ آدم باشد مثل سایر آدمها، انسان باشد مثل سایر انسانها، آزاد باشد مثل سایر آزادها.
این تبلیغاتی که شاه - سالی صد میلیون دلار می‌گویند داده برای تبلیغات - اینها را گوش نکنید به آنها؛ دیگر هم به گوش کسی نمی‌رود این حرفها. ایشان هم دیگر باید جمع کند بساطش را برود سراغ کاری. [خنده حضار]
من امیدوارم که ان شاء الله شماها موفق باشید؛ و اسلام ان شاء الله با کمال توفیق در ایران حکومتش را قائم مقام حکومتهای ظلم قرار بدهد. خداوند اینهایی که در ایران هستند و کمک به اسلام می‌کنند، همه را مؤید و موفق قرار بدهد؛ و شما جوانهایی که در خارج ملت - خارج ایران - هستید، همه را موفق کند که بتوانیم ما دست اجانب را از مملکت خودمان قطع کنیم. خداوند همه شما را حفظ کند. [آمین حضار]