سخنرانی
زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: ضرورت رعایت قانون توسط ایرانیان و مسلمانان مقیم خارج
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
جامعیت اسلام
ان شاء الله که موفق باشند همه. من از آقایان توقع دارم که در هر جا که هستند جهاتی را ملاحظه کنند: یکی اینکه اسلام فقط - همان طوری که می‌دانید - اسلام همان طوری که فقط احکامی ظاهری راجع به افراد باشد نیست؛ همین طور همه اسلام عبارت از قیام و نهضت و اینها هم نیست. اسلام خیلی جهات دارد و کسی که بخواهد اسلام را بشناسد، همه جهاتی که در اسلام هست، یعنی آن چیزی که مربوط به رشد فرد است، آنکه مربوط به رشد جامعه است، آنکه مربوط به سیاستی است که بین آن و سایر ملل هست، آنکه مربوط به اقتصاد است، آنکه مربوط به فرهنگ است، تمام اینها در اسلام هست. و مع الأسف بعضی از اشخاص را گفته می‌شود - همین جوانهایی که در اروپا هستند و زندگی می‌کنند یا در امریکا - اینها همان یک جهت را در نظر می‌گیرند و آن جهت مبارزه - عرض می‌کنم که - تظاهرات و امثال ذلک. البته مبارزه با دشمن، مبارزه با فساد، مبارزه با این حکومتهای فاسد، جزء برنامه‌های دولت است، دولت اسلامی است و جزء احکام اسلام است لکن انحصار به این ندارد. آقایان همان طوری که در این جهت اقدامات می‌کنند و فعالیتها می‌کنند، راجع به آن تکالیف شخصیه خودشان، راجع به تکالیفی که خدای تبارک و تعالی از افراد خواسته است، که همه اینها به نفع خود انسان است، راجع به این هم باید خیلی کوشش داشته باشند و خودشان را به واسطه همین امور بسازند.