تخلفاتی که موجب هتک یک ملتی است هرگز نکنید؛ ولو جایز هم بدانید نکنید؛ ولو یک کسی هم هست به شما ظلم بکند شما باز تقلب - چیزی که اسمش تقلب می‌گذارند، اگر کشف بشود پلیس آن را تقلب می‌داند - یک همچو کاری هرگز نکنید. و به رفقایتان سفارش کنید که این مطلب را، که از من کراراً اینجا که آمده‌اند پرسیده‌اند و می‌پرسند و من هم همیشه گفتم نکنند، این را شما سفارش کنید که یک همچو کارهایی را نکنند اینها. اینها مضر است به حیثیت ما.
و از آن طرف هم راجع به این مسائل ایران، شما در هرجا که هستید به دوستانتان، به دوستان امریکایی‌تان، دوستان اروپایی‌تان که آشنایی پیدا کردید، این مسائل ایران را بگویید که این شاه اینطور با مردم رفتار کرده؛ مردم تماماً می‌گویند ما این را نمی‌خواهیم. و از این مسائل ایران در آنجا افشا کنید تا اینکه ابهامی نباشد بین خارجیها و خیال کنند که مملکت ایران - مردم ایران - یک مردم وحشی هستند، دارند برخلاف یک حکومتی عمل می‌کنند! خیر، قضیه این حرف نیست بلکه می‌خواهند یک حکومت وحشی را از بین بردارند. این مسائلی است که باید شماها بگویید. و ان شاء الله که موفق باشید همیشه و مؤیّد باشید و سلامت باشید.