مصاحبه
زمان: 21 آذر 1357 / 11 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: نتیجه تظاهرات تاسوعا و عاشورا
مصاحبه کننده: خبرنگار ایتالیایی روزنامه «جنبش ادامه دارد»، چاپ رُم - رادیو «پاپیولار» میلان ایتالیا
سؤال: [تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه مجاز اعلام شده بود. آیا این بدین مفهوم است که شاه توانسته کنترل اوضاع را به دست بگیرد؟]
جواب: ابداً شاه نتوانسته جریانات را در دست گیرد! علت اجازه دادن به تظاهرات، ترس از انقلاب بوده است.
- [شما گفته اید که انقلاب باید بدون قهر انجام گیرد. اگر ارتش دوباره مردم را به گلوله بندد، شما به مردم چه دستوری خواهید داد؟]
- در موقع مقتضی تجدید نظر خواهیم کرد.
- [فکر می‌کنید چگونه بتوانید وحدت نیروهای گوناگون را که امروز در جنبش شرکت دارند، حفظ کنید؟]
- آنها در حال حاضر همه وحدت دارند، و در رفتن شاه همه موافقند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>