مصاحبه
زمان: 30 آذر 1357 / 20 محرّم 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: علت مخالفت با رژیم شاه- سیاست خارجی و نقش ارتش در جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی مجله تایم
سؤال: [حضرت آیت الله، بعضی از مردم می‌گویند، شما به خاطر خصومت شخصی که با شاه دارید حاضر به مذاکره و توافق با وی نیستید. آیا یک چنین مسئله‌ای صحت دارد؟]
جواب: مسئله‌ای است که شاه گفته است، اساسی ندارد. من هیچ خصومت شخصی با کسی ندارم.
- [حضرت آیت الله، سیاست یعنی پیدا کردن راه حلهای ممکن. اگر درست فهمیده باشم موضع حضرتعالی این است که هیچ نوع مذاکره‌ای با رژیم کنونی ا:مکان:پذیر نیست. برای اینکه این رژیم غیر قانونی است. به نظر شما علت اینکه شما و پیروانتان در مذاکره با شاه برای یافتن یک راه حل سیاسی در مورد بحران کنونی ایران و اجتناب از هرج و مرج بی‌میل هستید چیست؟]
- علت این است که ما هرج و مرج را زیر سر خود شاه می‌دانیم، بنابراین شاه نمی‌خواهد که راه حل پیدا کند. شاه می‌خواهد راه فرار از این تنگنا و به دست آوردن قدرت پیدا بکند. پس با شاه مذاکرات معنی ندارد.
- [حضرت آیت الله، شما فرموده اید که علاقه‌ای به قدرت سیاسی یا شرکت در یک حکومت جدید را در ایران ندارید، بنابراین در صورت رفتن شاه فکر می‌فرمایید چه نوع حکومت سیاسی در ایران استقرار خواهد یافت؟ آیا دولتی پارلمانی که دارای نخست وزیر باشد یا به چه صورت دیگری؟ ممکن است توضیحات بیشتری بفرمایید؟]
- این حکومت، حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود.