ایران در هفته‌های گذشته، آیا چه امیدی به آرامش در ایران هست؟]
- تا شاه هست مردم آرام نخواهند گرفت.
- [آیا پیامی برای مسیحیان در این ایام ژانویه دارید؟]
- من پیامم به مسیحیان عالَم و کلیسا این است که اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبر بزرگ خدا می‌داند و از او در قرآن مجید و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین، مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می‌دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است. من از ملت مسیح این تقاضا را دارم که در مقابل خدمتی که اسلام به حضرت مسیح و مسیحیت کرده است، آنان هم در مقابل شاه و حکومت ایران بایستند و از مردم مظلوم ایران دفاع کنند و از ارباب کلیسا بخواهند که برای مسلمانان ایران دعا کنند. و چون حکومت ایران کاری جز ظلم به مردم ایران مظلوم ندارد، دعا کنند تا شاه و حکومت شاه شرّش را از سر مردم ایران بکند تا از دست آنان نجات پیدا کنیم. ما هم به شما دعا می‌کنیم تا درمقابل مشرکین پیروز شوید.
- [در پنجم ژانویه (1) ویزای شما تمام می‌شود، آیا امیدی و یا خبری برای تجدید آن هست؟]
- ممکن است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>