- [برنامه روزانه زندگی شما چیست و چگونه است؟]
- بیشتر از شانزده ساعت کار می‌کنم. در اینجا نوع کارم با نجف فرق کرده است. مصاحبات، مذاکرات و گاهی سخنرانی، خواندن گزارشاتی که توسط عده‌ای تهیه می‌شود، بررسی نامه‌ها و تلگرافاتی که می‌رسد و گاهی جواب به آنها، کار روزانه‌ام را تقریباً تشکیل می‌دهد.
- [پیامهای خود را چگونه به ایران می‌فرستید؟]
- فعلاً توسط تلفن و اشخاص.
- [این پیامها چگونه به دست خبرنگاران می‌رسد؟]
- اوضاع ایران به صورتی است که نه تنها نظر خبرنگاران را جلب کرده، بلکه نظر مردم عادی را هم در همه جا جلب کرده است. چطور می‌شود که خبرنگاری مسائل ایران را دنبال کند و به اعلامیه‌ها دسترسی پیدا نکرده باشد!؟.
- [آیا به همه نامه‌های خود هر روز پاسخ می‌دهید؟]
- اگر لازم باشد جواب می‌دهم.
- [آیا شما تماسهایی با مردم شهر نوفل لوشاتو دارید که بدانید در این شهر کوچک چه می‌گذرد؟]
- بعضی از آنان به اینجا آمده‌اند.
- [آیا فکر می‌کنید که هرگز دوباره به ایران برگردید؟]
- من هرگاه صلاح دانستم به ایران برمی‌‌گردم. برای من مکان مطرح نیست. آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود.