پیام
زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اعلام روز نهم صفر به عنوان عزای عمومی - اطاعت از شاه جرم است
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
به عموم ملت شجاع و بیدار ایران - ایدهم الله تعالی - هشدار می‌دهم که بار دیگر توطئه خطرناک از طرف عمال شاه خائن و طرفداران غارتگران بین المللی در دست اجراست تا رژیم منحط شاهنشاهی را حفظ و شاه را به قدرت شیطانی رسانده به غارتگری نفتخواران و سلطه اجانب ادامه دهند. اینان می‌خواهند با پایمال نمودن خون شهیدان راه خدا و وطن، کشور ما را با نیرنگهای گوناگون زیر یوغ استعمار و سلطنت دیکتاتور پهلوی نگه دارند. اینان می‌خواهند از شاهِ در حال نزع و سقوط، یک دیکتاتور خون آشام با قدرت سابق بسازند و به ما تحمیل کنند. اینان می‌خواهند با بعضی کارهای جزئی و فریبنده، مثل آزادی مطبوعات و وعده انحلال ساواک و تظاهر به دین مبین اسلام، قدرت را به شاه جانی برگردانند تا در خدمت اجانب، هستی کشور را به غارت داده و به نسل و حَرْث (1) رحم نکنند و اسلام و مذهب را برای همیشه سرکوب کنند. به ملت ایران هشدار می‌دهم که اینان از قدرت اسلام و ملت شجاع ایران و روحانیت بیدار مطلع شده‌اند و توطئه‌ای در دست اجراست تا این قدرتهای الهی را سرکوب کنند.
ملت آگاه ایران! شجاعانه مبارزات خود را ادامه دهید که اگر لحظه‌ای غفلت کنید تمام خونهایی که در راه اسلام و آزادی داده اید هدر می‌رود، و چنان ضربه‌ای به شما وارد می‌کنند که نفسهایتان قطع و فریادهای حقتان در گلو شکسته شود. من به عموم ملت دلیر اعلام می‌کنم که رژیم سلطنتی، غیرقانونی و مجلسیْن، غیرملی و غیرقانونی و حکومت غاصب، غیرقانونی و یاغی است. اطاعت از این دستگاه، اطاعت از طاغوت و حرام است. اطاعت از شاه مخلوع و دولت یاغی، جرم است در قانون، و حرام است در

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>