استقلال هستیم؛ و این شاه است که مردم را وحشیانه می‌کشد.
- [وقتی که به ایران برگشتید، نظرتان راجع به تأمین نفت اسرائیل و آفریقای جنوبی چه خواهد بود؟]
- اسرائیل در حال جنگ با مسلمین است و غاصب سرزمینهای برادران ماست؛ ما به آن نفت نخواهیم داد. کشورهای دیگری که روش عادلانه‌ای با ما داشته باشند از نفت برخوردار خواهند شد.