- البته ما برای قضایای پیچیده کارشناس داریم؛ ولی ما آنچه را درک می‌کنیم این است که شاه ظالم است و خائن، و به مملکت و ملت خیانت کرده است؛ این دیگر یک مطلب واضحی است که همه می‌دانند. ما می‌دانیم که مملکت ما استقلال ندارد و اجانب در همه امور مملکت ما دخالت می‌کنند؛ این هم که مطلب معلومی است. ما برای استقلال و آزادی مبارزه می‌کنیم.
- [غیر مسلمانان تصویری مملو از بی‌رحمی از جامعه اسلامی دارند؛ تنبیهاتی برای جرایم نسبتاً کوچک و یا قطع ید، چنانکه نمونه‌ای از آن را در پاکستان و عربستان می‌بینیم، گفته می‌شود که این قوانین وحشیانه هستند؛ نظر شما چیست؟]
- آنهایی که نظر سوء نسبت به اسلام دارند از باب این است که اسلام را درک نکرده‌اند. حکومت اسلامی تاکنون در کار نبوده؛ حکومت اسلامی در صدر اسلام بود و هیچ وحشتی هم در زمان حکومت علی بن ابی طالب - سلام الله علیه - نبود و مردم در امان بودند. این حکومتهای فعلی است که مردم را به وحشت انداخته و هیچ گونه امنیتی در آن نیست و مردم را دسته دسته می‌کُشند. ذائقه تلخی که می‌گویید، از این حکومتهاست نه از حکومت اسلامی که رفتاری عادلانه و منصفانه دارد.
- [بسیاری از زنانی که در ایران به سطحی از آزادی و تحصیل رسیده‌اند، ترس این را دارند که به یک رژیم مذهبی مرتجع بازگشت داده شوند. شما برای اطمینان خاطر آنان چه می‌گویید؟]
- اسلام به زنان آزادی داده است و این دولت و شاه است که آزادی را از آنان سلب کرده است و آنان را از هر جهت به بند کشیده است.
- [سؤالی که مجبورم بکنم این است که بسیاری از منتقدین غربی شما می‌گویند که شما رهبر مذهبی‌ای هستید که دستتان به خون بسیاری از مردم رنگین است. آیا شما هیچ از این بابت احساس پشیمانی و ندامت نمی‌کنید که هزاران نفر در خیابانهای ایران به واسطه فرمانهای شما مبنی بر اعمال مستقیم علیه رژیم، جان خود را از دست داده‌اند؟ و یا فکر می‌کنید که هیچ راه حلی جز این وجود نداشت؟]
- این دست شاه است که تا مرفق به خون ملت ما رنگین است. ما دفاع از حق خودمان می‌کنیم و هر انسانی حق دارد که از حق خود دفاع کند. بنابراین ما طالب آزادی و