مصاحبه
زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: غیر قانونی بودن دولت بختیار
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه، کانال 2
سؤال: [به نظر می‌رسد که پیروزی شما نزدیک است؛ آیا فکر می‌کنید که شاه بزودی خارج شود و چه موقع خارج شود؟ و اگر ایشان را در حیطه قدرت خودتان داشتید با ایشان چه کار می‌کردید؟]
جواب: ان شاء الله نزدیک باشد. با اینکه خروجش حتمی است ولی نمی‌دانم چه وقت خارج می‌شود. و اگر به دست ما بیفتد ما او را به خاطر جنایاتی که کرده است محاکمه خواهیم کرد.
- [وقتی که شاه خارج شد چه کسی حکومت خواهد کرد؟ حضرتعالی؟ و یا اینکه شما در دولتی شرکت خواهید کرد؟]
- نخیر! من نخواهم بود. ما شورایی تأسیس می‌کنیم که در آن شورا مجلس تأسیس بشود؛ بعد مجلس با اتکال به ملت ترتیب کارها را می‌دهد.
- [شما اراده می‌فرمایید که جمهوری اسلامی برقرار کنید. آیا کافی است این جمهوری برای حکومت؟]
- جمهوری اسلامی مثل سایر جمهوریهاست لکن محتوایش قانون اسلام است. ما دولت تشکیل می‌دهیم و برای همه امور کافی است.
- [در زمینه سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟]
- ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با آنها روابط برقرار خواهیم کرد.
- [آیا منظور از روابط حسنه این است که شما نفت هم می‌فروشید؟]