با بودن شاه مورد قبول ما نیست.
- [نفوذ آیت الله در میان مردم ایران بسیار زیاد است لکن این موضوع در ارتش تا این حد نیست. علت چیست و آیا این موضوع اساساً درست است؟]
- ارتش ایران پنجاه سال است در اثر تبلیغات مسموم، قدرت تفکرش را از دست داده است. ما هرگز توقع نداریم که بلافاصله ارتش به مردم بپیوندد ولی این کار دیر یا زود صورت وقوع به خود خواهد گرفت.
- [در آینده نزدیک تولید نفت را در چه سطحی ادامه خواهید داد؟]
- دستور دادم تا نفت را برای داخل استخراج نمایند ولی هرگز اجازه نمی‌دهم نفتمان را خارجیان به یغما ببرند. لذا گفته‌ام که به خارج صادر نشود و این کار شده است. تولید نفت در آینده بستگی به نیازهای کشورمان دارد.
- [چه تغییر فاحشی در تجارت خارجی در نظر دارید بدهید؟]
- با تمام قدرت جلو چیزهایی را که به ضرر کشورمان است می‌گیریم. ما هرگز به کشورها اجازه نمی‌دهیم تا ایران را بازار مصرف خود گردانند. ما وابستگی تجاری را از بین خواهیم برد.
- [گفته می‌شود که شما لیست هیأت وزرا را تهیه کرده اید؛ بدون قید اسامی بفرمایید چه نوع افرادی را انتخاب کرده اید و سوابقشان چیست؟]
- من برای انتقال قدرت بعد از رفتن شاه برنامه‌ای را پیش بینی کرده‌ام که به موقع به مرحله اجرا می‌گذارم؛ افرادی را که تهیه کرده‌ام کسانی هستند که در طول سی و چند سال سلطنت شاه، به مردم خیانت نکرده‌اند.
- [در مصاحبه با آیت الله شیرازی و شریعتمداری، آیت الله شیرازی فرمودند که نظرات سیاسی‌شان با شما یکی است اما آیت الله شریعتمداری بارها گفته‌اند که قانون اساسی را می‌خواهند و سلطنت شاه در قانون اساسی است. پس ایشان طرفدار رژیم سلطنتی هستند. علت این تناقض چیست؟]
- من جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذارم.
- [چطور شد که حکومت عراق شما را اخراج کرد؟]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>