[در اینجا حضرت آیت الله خمینی اشاره کرده‌اند:]
کسانی که هنوز از شاه حمایت می‌کنند به خاطر وجود «دست خارجی» است و پس از آنکه وی از کشور خارج شود، نظامیانْ دیگر از خائنین پشتیبانی نخواهند کرد. یک ارتش نیرومند در کشور حفظ خواهد شد اما این ارتش از عناصر فاسد تصفیه خواهد شد.
در مورد امریکا؛ وقتی که واشنگتن از حمایت شاه و دولت بختیار دست بردارد، همه عداوتها نسبت به امریکا از میان خواهد رفت.
در مورد مارکسیسم؛ هیچ گونه رابطه‌ای بین جنبش اسلامی و مارکسیسم خدانشناس وجود ندارد و نمی‌توان در عین حال، هم مسلمان بود و هم مارکسیست. روابط با شوروی حسنه خواهد بود به شرط آنکه این کشور و کشورهای دیگر از مداخله در امور ایران خودداری کنند. هر گونه روابط با اسرائیل قطع خواهد شد اما یهودیان آزاد خواهند بود که در ایران بمانند و در محیط آزادتر از دوران سلطنت شاه زندگی کنند؛ چرا که اسلام به همه مذاهب احترام می‌گذارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>