اجازه‌نامه
زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: خلخالی، صادق
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی - دامت افاضاته - از قِبَل اینجانب مجازند در تصدی امور حسبیّه و شرعیه که در عصر غیبت امام - علیه السلام - از مختصات فقیه است؛ و نیز مجازند در اخذ سهمیْن مبارکیْن و صرف سهم سادات و نصف از سهم مبارک امام - علیه السلام - را در موارد مقرره، و ایصال نصف دیگر را به اینجانب یا به وکیل معروف اینجانب در قم.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من التقوی و مخالفة الهوی؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی عبادالله الصالحین.
تاریخ 15 شهر صفرالخیر 99
روح الله الموسوی الخمینی