اجازه‌نامه
زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اجازه در امور حسبیّه و شرعیه
مخاطب: بجنوردی، سید محمد
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت الاسلام آقای حاج سید محمد بجنوردی- دامت افاضاته- مجازند در تصدی امور حسبیّه و شرعیه و در اخذ وجوه شرعیه از قبیل سهمین مبارکین و سایر وجوه مربوط به فقیه جامع الشرایط؛ و مجازند سهم سادات را به موارد مقرره شرعیه بدهند، و ثلث سهم مبارک امام - علیه السلام - را نیز در موارد مقرره صرف نمایند، و دو ثلث آن را به اینجانب یا وکیل اینجانب در قم برسانند و قبض وصول اخذ و به صاحب وجه رد نمایند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بالتقوی و الاعراض عن الدنیا الدَّنیة؛ و ارجو منه الدعاء و النصیحة»؛ والسلام علیه و علی عبادالله الصالحین.
تاریخ 15 شهر صفر الخیر 1399
روح الله الموسوی الخمینی