می‌زنند به اینکه مرگ بر ... شاه و بر این سلطنت پهلوی. این تبدیل الآن شده است. یعنی یک مملکت سر تا پایش عوض شده است؛ یکوقت یکجوری بوده، حالا شده یک چیز دیگر. این را نمی‌شود با سرنیزه خاموشش کرد. سرنیزه همچو قدرتی ندارد و لهذا ما دیدیم حکومت نظامی کردند، باید دو نفر بیشتر، به حَسَب حکومت نظامی و اعلام حکومت نظامی از دو نفر بیشتر نباید با هم باشند، مردم هم گوش کردند به این حرف! پنجاه هزار [خنده حضار]، صد هزار، دویست هزار، سیصد هزار هر گوشه مملکت [راه افتادند] همان جایی که حکومت نظامی بود! بعد از آن، حکومت نظامی را بالاترش کردند - اگر بالاتری داشت- و نخست وزیرِ نظامی آوردند و دولت شد دولتِ نظامی، باز همان مسئله است. دیگر نظامی را مردم دیدند و سنجیدند و شکستند نظامی را. قدرت ملت - یعنی قدرت مشت بر تانک غلبه کرد. قدرت دین، قدرت ایمان غلبه کرد بر تانک و توپ. این قدرتْ قدرتِ الهی است. قدرت الهی با همین مشتها غلبه کرد بر تانکها و بر توپها و بر مسلسلها و اینها. و لهذا نظامی‌اش، حکومت نظامی‌اش شکست و دولت نظامی آمد. دولت نظامی‌اش هم همین حرف است، چیز تازه‌ای نیست. آن وقت نخست وزیرش یک نفر آدمِ [غیر نظامی‌] بود، حالا نخست وزیرش یک نفر آدم نظامی است. هر دو، دو تا پیرمردند که به درد نمی‌خورند! [خنده حضار]
کودتای نظامی، توطئه‌ای از پیش شکست خورده
و ما فرض می‌کنیم که این هم که بگذرد، خوب پله بعدش، اگر عقلشان باز به همین قدر باشد، این هم که بگذرد یک کودتای نظامی که نه، شاه برود و یک نظامی‌روی کار بیاید، باز همان نظامی است؛ یک چیز تازه‌ای نیست. همان نظامی‌ای که آن روز حکومت نظامی بود و مردم شکستند، امروز دولت نظامی است و مردم شکستند او را و الآن شکسته [شده‌] است، فردا همین است؛ یک چیز تازه‌ای نیست. مردم همین که دیده‌اند، یک چیز غریبه‌ای نمی‌بینند که بترسند از آن. همین نظامی است، اسمش را می‌گذارند کودتای نظامی! این هم شکسته می‌شود. نمی‌شود یک مملکتی که همه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>