مسیر بی‌ابهام ملت و اسلام، خیانت به اسلام و ملت و حمایت از مخالفین اسلام و ملت است. خائنینی که با سکوت خود و یا احیاناً با گرایش خود به دستگاه طاغوتی شاه گمان کرده‌اند این نهضت اسلامی را می‌شکنند و شاه را نجات می‌دهند، در اشتباهند. اول آنکه دیگر کار گذشته است و شاه رفتنی است و با این خودفروشیها شاه را نمی‌توان نجات داد؛ و دیگر آنکه اگر نجات پیدا کند، به آنان که او را نجات داده‌اند وفادار نخواهد بود؛ چنانچه دیدیم و دیدید.
من به ملت عظیم الشأن ایران که با قدرت اسلامی خویش، مشت محکم در دهان شاه و هواخواهان او زده و می‌زنند، دست صمیمیت و ارادت می‌دهم. من شهادت در راه حق و اهداف الهی را افتخار جاودانی می‌دانم. من به مادران و پدران جوانانی که در راه اسلام و آزادمنشی، خون داده‌اند، تبریک عرض می‌کنم. من به جوانان عزیز و غیوری که جان خود را نثار راه دوست کرده‌اند، حسرت می‌برم. آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و دیگر کشورها طنین انداز و افتخارساز است. شما ملت شریف، به جوانان غیور ملتهای اسلامی هشدار داده اید. امید است با دست توانای شما، پرچم پرافتخار حکومت اسلامی در تمام اقطار به اهتزاز در آید. این است مسئلت من از خداوند تعالی. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی